Що таке визначення соціального розвитку?

Чев Вілкінсон / Культура / Getty Images

Соціальний розвиток – це пріоритет людських потреб у суспільстві. Соціальний розвиток відбувається як на індивідуальних рівнях, так і на більш широких суспільних рівнях. Метою соціального розвитку є покращення життя для всіх.Соціальний розвиток — це складний і багатогранний аспект суспільства, що містить багато частин. Як головоломка, вона складається з частин, які, у свою чергу, утворюють ціле. Соціальний розвиток — це рамка норм, настанов і стандартів, які регулюють взаємодію людей. Метою суспільного розвитку є покращення життя громадян окремо та як частини цілісного суспільства. Соціальний розвиток – це комплексна стратегія соціального вдосконалення, яка спрямована на покращення життя всіх громадян, і особливий акцент робиться на покращенні життя бідних або інших потребуючих людей.

Структура соціального розвитку
Одним із найбільш позитивних аспектів соціального розвитку є його здатність впливати на більші соціальні інститути. Це досягається шляхом створення більш уніфікованого суспільства, де всі мають однакове ставлення і мають право голосу в тому, що відбувається. У цьому сенсі суспільний розвиток у більших масштабах закладено значною мірою в демократичних принципах. Одноманітність, співпраця та співробітництво, які створює соціальний розвиток, називається соціальною згуртованістю. Кінцевою метою соціальної згуртованості є створення більш справедливого, мирного та справедливого суспільства, де панують мир і спокій на всіх рівнях суспільства, включаючи різні спільноти в більшому суспільстві. Існує п'ять стовпів, які використовуються для визначення соціального розвитку. Це міжгрупова згуртованість, активізм, клуби та асоціації, безпека між людьми, гендерна рівність та громадянські права. Довіра також є основним компонентом соціального розвитку, і соціальний розвиток не може існувати без певного рівня довіри, поваги та спілкування між людьми в суспільстві.

Зусилля низових
Соціальний розвиток впливає на суспільство в цілому, але починається на особистому або індивідуальному рівні. Завдяки соціальному розвитку люди виховуються з нуля, щоб їхні голоси були почуті в їхніх спільнотах і мали відчуття повноважень. Це досягається вдома в сім’ях, а також у школах та місцевих організаціях, таких як клуби та громадські програми. Деякі громади отримують зовнішню допомогу від програм та організацій, щоб допомогти досягти соціального розвитку в межах своїх кордонів. Особливо це стосується громад знедолених, маргінальних та бідних людей. Деякі громади також отримують допомогу на основі певних верств населення, таких як жінки, групи меншин та інші. Соціальний розвиток ґрунтується на покращенні якості життя всіх громадян, але при цьому робиться великий акцент на освіті та можливостях навчання протягом усього життя. Охорона здоров'я, особливо жінок і дітей, вважається ще одним фундаментальним і важливим компонентом суспільного розвитку.

Окрім зміцнення та покращення життя членів громади, соціальний розвиток спрямований на покращення та підтримку фізичної сили та стійкості самих громад. Соціальний розвиток, особливо в районах, схильних до руйнівних наслідків стихійних лих, також включає акти зменшення сприйнятливості міст і сіл до пошкоджень і руйнувань від повеней, пожеж і великих штормів. Зазвичай це досягається за допомогою сторонніх організацій, а іноді й за допомогою організацій та ключових партнерств, які можуть включати навіть урядові організації.